Serge Girard ustanawia rekord świata - reportaż z fragmentów dolnośląskiego odcinka trasy.
III Edycja "Biegiem Przez Polskę".
Dolny Śląsk, 21 kwietnia 2010 r.
Autor: Sławomir Wiśniewski.


Informacje:
Dystans: 27 011,88 km
Strona Serge Girarda
Strona "Biegiem przez Polskę"